Länstrafiken

Res med Länstrafiken via Taxi Touring i Vetlanda

Vi har avtal med Länstrafiken i Jönköpings Län.
Det innebär att vi kör förbeställda sjuk-, färdtjänst- och kompletteringsresor som du beställer via beställningscentralen.

Sjukresor: Ring 020-64 65 66

Färdtjänst + Kompletteringstrafik: Ring 020-777 666


Få mer info om Länstrafiken: www.jlt.se